Köksfläktar med kolfilter


Köksfläktar brukar generellt delas in i tre olika kategorier; utsugsfläktar, spiskåpor med tillhörande fläktmotor samt kolfilterfläktar. Alla alternativen har både fördelar och nackdelar kopplade till sig. Men de stora fördelarna med en kolfilterfläkt är att ingen skorsten behövs, den sparar energi vilket i förlängningen även innebär pengar. Vidare oskadliggör den toxiska ämnen och motverkar effektivt dålig lukt från stekos.

Det finns ett brett utbud av kolfilter till köksfläktar idag och det behöver inte alls vara svårt att placera och installera. Fläktarna är dessutom relativt billiga att installera. Energimyndigheten gör regelbundet tester och kontroller av de köksfläktar som finns på marknaden idag. År 2014 testade de tre olika modeller av köksfläktar med kolfilterfunktion. Man kom bland annat fram till att de fläktar där filtret var extra tjockt och dessutom veckat klarade av att fånga upp mer matos än de övriga. Man upptäckte också att modellen Bosch DWB063650S inte bara tog bort 95 % utav matoset utan även orsakade minst oljud vilket självklart är otroligt positivt. Det man bör ha i åtanke är att kolfilter bör bytas ut med jämna mellanrum eftersom att kolet i produkten till slut blir mättat. Olika modeller har olika lång livstid vilket innebär att man bör kontrollera det innan man köper en ny fläkt.

Scroll to top
polestar